HowTo

Organizační záležitosti

Vedení klubu informuje rodiče přednostně z e-mailové adresy brnosharks@gmail.com. Pověření vedoucí jednotlivých věkových kategorií informují o plánovaných turnajích a zasílají propozice po jejich zveřejnění na jmbadminton.cz, czechbadminton.cz a badec.cz. Pokud Vám nechodí informace o turnajích, kontaktujte nás. Na turnaje s vyjímkou celorepublikových GPB, GPA a MČR, na které klub podává hromadnou přihlášku, se hlásí hráči individuálně. Trenérský team má zájem podporovat hráče klubu na většině akcích, přednostně na turnajích nejmenších dětí, postupových GPC, OP, GPB, GPA a MČR všech kategorií. 


Tréninky

Klub nabízí tréninkovou přípravu v rámci 9 věkovo-výkonnostních skupin. Klubové tréninky vedou vyškolení trenéři za asistování starších závodních hráčů U17-U22. Každý trénink je naplánován písemně předem, abychom dosahovali stanovených cílů v daných tréninkových obdobích. Hráči jsou rozděleni do tréninkových skupin podle dlouhodobého potenciálu, progresu a aktuálních výsledků, vůle vítězit a disciplíny v tréninku. V případě výrazné dominance hráče na tréninku, trenéři nabídnou posun do lepší skupiny. Pravidelná badmintonová příprava by u hráčů závodních skupin měla být doplněna kondiční přípravou (atletika, posilování, plavání a kompenzační cvičení) a u těch nejvíce ambiciózních pak i individuálním tréninkem, který si hradí každý sám nad rámec nabídky oddílu. V případě potřeby hráči mohou využít nutričního specialistu, fyzioterapeuta, maséra, sportovního psychologa nebo sportovního lékaře.

Turnaje

Jak už bylo popsáno výše, na turnaje se hráči hlásí samostatně na základě zaslaných propozic. Otevřené turnaje jsou omezené jen věkovou kategorií. Na turnaje zaštítěté svazem s označením Grand Prix (GP), oblastní přebor (OP) a Mistrovství České republiky (MČR) už hráč musí mít zřízenou hráčskou licenci. Vyplněnou přihlášku k registraci podanou hráčem (czechbadminton.cz - ke stažení) zasílejte na brnosharks@gmail.com. O zbytek se postaráme. Na turnajích hráči startují v klubovém oblečení a přebírají v něm i veškerá ocenění. 

Materiální zabezpečení

Klub hradí závodním hráčům licenci u Českého badmintonového svazu, podporuje výrobu klubových dresů a dodává péřové míče na tréninky závodních skupin. Neturnajové přípravky trénují primárně s plastovými míčky. Trenéři v přípravě využívají i další tréninkové pomůcky. V případě, že hráč nebo hráčka klubu postoupí na celorepublikový turnaj GPB, GPA a MČR, tak dostane proplacené startovné a péřové míče jako podporu. Oddíl zajišťuje péřové míče také na jednodenní campy, letní soustředění a předsezónní rozehrávku. Veškeré další nadstardardní materiální zabezpečení se odvíjí od sponzorských darů a dotací. Obdržené dotace klub využívá na úhradu nadstandardní tréninkové přípravy, klubového oblečení, nákup tréninkových pomůcek a na podporu vybraného mezinárodního turnaje. Pokud víte o potencionálním sponzorovi, prosím kontaktujte Tomáše Vovse (voves.tom@gmail.com nebo na brnosharks@gmail.com). Pokud máte zájem nakoupit míče nebo jiné sportovní vybavení od specializované badmintonové firmy Victor, kontaktujte nás na brnosharks@gmail.com. Pokud potřebujete poradit s nákupem sportovního vybavení, obraťte se na Tomáše Vovse (voves.tom@gmail.com).

Doplňkové aktivity

Kromě pravidelné badmintonové přípravy, jednodenních campů a letních soustředění organizujeme řadu doplňkových akcí, které slouží jako zpestření sportovní přípravy závodních hráčů, ale také zdravě formuje skupinu a vytváří dobrou partu přátel. Některé aktivity se stávají tradicí, ale stále přicházíme i s novými nápady.

Informace o zpracování osobních údajů GDPR