KROUŽEK


Pro starší hráče badmintonu od 12 do 17 let bez ambicí obrážet turnaje nabízíme kroužek badmintonu, který zahrnuje badmintonovou i lehkou kondiční přípravu. Na hráče zde nejsou kladeny tak vysoké nároky na pokročilou techniku a kondici jako v závodních skupinách. I přesto si hráči v tomto družstvu rozvíjejí již naučenou techniku a s rostoucím věkem zvládají využít složitější prvky. Současně si rozvíjejí pohyb po kurtu v singlových i párových disciplínách. Součástí tréninků jsou sportovní hry a teambuildingové aktivity. Pokud by hráč dodatečně projevil zájem o závodní badminton, je zde umožněn růst a přesun do závodních skupin.

Do KROUŽKU nabíráme starší děti se zájmem naučit se badminton, ale také hráče, co již badminton někdy zkusili a chtějí se zlepšit.

Trénink Kroužku probíhá od 3. října 2023 v tento den:
ÚTERÝ od 16:00 do 17:30 hodin ve sportovním centru Viktoria
(Vodařská 232, 619 00 Brno)

V případě zájmu lze navštěvovat tréninky až třikrát v týdnu dohromady s mladší závodní skupinou. Pro více informací kontaktuje individuálně trenéra Tomáše Vovse: 725 891 077.

Trenéři:
Ondřej Jelínek
Mikuláš Dojiva

Družstva kroužků kopírují školní rok. O prázdninách a státních svátcích tréninky neprobíhají. 

Základním vlastním vybavením je badmintonová raketa, sportovní převlečení a láhev s pitím.
V případě, že nemáte vlastní badmintonovou raketu, je možné si ji po domluvě zapůjčit.


Centrum Viktoria

Vodařská 2, 619 00 Brno-jih