KROUŽKY

Pro starší hráče badmintonu od 12 do 16 let bez ambicí obrážet turnaje nabízíme kroužky badmintonu, které zahrnují badmintonovou i lehkou kondiční přípravu. Na hráče zde nejsou kladeny tak vysoké nároky na pokročilou techniku a kondici jako v závodních skupinách. I přesto si hráči v těchto družstev rozvíjejí již naučenou techniku a s rostoucím věkem zvládají využít těžší a složitější prvky. Současně si rozvíjejí pohyb po kurtu v singlových i párových disciplínách. Součástí tréninků jsou sportovní hry a teambuildingové aktivity. Pokud by hráč dodatečně projevil zájem o závodní badminton, je zde umožněn růst a přesun do závodních skupin.

Do KROUŽKŮ nabíráme starší děti se zájmem naučit se badminton, ale i hráče co již badminton někdy zkusili a chtějí se zlepšit.

Tréninky zahajujeme v říjnu 2021! 
Čtvrtek od 15:30 do 16:30 v tělocvičně ZŠ Bakalovo nábřeží

V případě zájmu lze navštěvovat tréninky až třikrát v týdnu dohromady s mladší závodní skupinou. Pro více informací kontaktuje individuálně trenéra Tomáše Vovse: 725 891 077.