TRENÉŘI

Trenérské vedení, asistenti a členové spolku.


HLAVNÍ TRENÉŘI

TOMÁŠ VOVES

"Věz, že nejsi nikdy poražen, dokud si to sám nemyslíš, a nebudeš-li si to myslet, nemůžeš nikdy podlehnout!".

Hlavní trenér, předseda klubu

Vzdělání: Trenér II. třídy (ČBaS), Coach Level One, Two (BWF), Badminton Europe Summer School v Dánsku 2014, trenérská školení ČBaS, školení parabadmintonu v Irsku a ve Španělsku (Badminton Europe), stáž v Japonsku (Japanese Para Badminton Federation), Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ (FSpS MU).

Trenérská praxe: 17 let trénování dětí, 10. rokem profesionální trenér, hlavní trenér na campu v Lotyšsku 2017, asistování trenérům z Malajsie, Španělska a Číny, 3x asistent trenéra na kempu Talent Teamu ČBaS, bývalý hráč I. Ligy, aktivní hráč III. Ligy dospělých družstva "A", vedení všech výkonnostních družstev, trenérské vedení na turnajích, hlavní trenér parabadmintonu.

Poslání v klubu: naučit hráče nejkrásnějšímu sportu na světě a v neposlední řadě je vést ke slušnosti, disciplíně a zdravému sebevědomí.

+420 725 891 077

MARTIN MARINOV

"Život plný výzev je jako palačinka plná Nutelly - chutná ze všech nejlíp! :-) "

Trenér

Vzdělání: IV. trenérská třída.

Trenérská praxe: trenér přípravek, vedení na Letních kondičních campech klubu, aktivní hráč III. Ligy dospělých družstva "A", trenérské vedení na turnajích, příprava a vedení doplňkových akcí, tvorba kondičních videí, asistování na trénincích závodních družstev.

Poslání v klubu: vedení tréninků mládeže a závodních hráčů na turnajích. 

+420 733 699 309

MIKULÁŠ MÜLLER

Trenér

Vzdělání: IV. trenérská třída, školení parabadmintonu v Rakousku (Badminton Europe)

Trenérská praxe: aktivní hráč družstva "B" Ligy dospělých, pomocný trenér na trénincích závodních družstev, trenér nezávodních hráčů a přípravek, vedení na turnajích a letních campech.

Poslání v klubu: vedení tréninků nejmenších a nezávodních dětí.

+420 727 898 276

DANIEL ŘEPKA

Asistent

Trenérská praxe: asistování na trénincích mládeže a Příměstských táborech, dlouholetý hráč badmintonu, hráč "B" družstva Ligy dospělých.

Poslání v klubu: pomoc na trénincích mládeže.

ONDŘEJ JELÍNEK

Asistent

Trenérská praxe: asistování na trénincích mládeže, dlouholetý hráč badmintonu, hráč "B" Ligy dospělých, trenérské vedení na turnajích.

Poslání v klubu: pomoc na trénincích mládeže a vedení na turnajích.

MICHAEL BAUER

"Když se dítě učí chodit a spadne 50 krát za sebou, nikdy si nepomyslí "možná to není nic pro mě ?"

Trenér

Vzdělání: IV. trenérská třída, trenérský seminář mini-badminton.

Trenérská praxe: vedení tréninků přípravek a závodních družstev, hráč III. Ligy dospělých družstva "A", trenérské vedení na turnajích, aktuálně účastník stáže v badmintonovém klubu v Německu.

Poslání v klubu: předávat svůj elán, vést mladší hráče k disciplíně a vybojovat postup do vyšších lig v dospělých.

PAVLA GRYCOVÁ

"Můžu, protože si myslím, že můžu." 

Vedoucí para-badmintonu

Trenérská praxe: 7 let jako pomocná trenérka para-badmintonu, aktivní sportovkyně, mistryně ČR v Národní házené, aktivní hráčka III. Ligy dospělých družstva "A" a hráčka volejbalu.

Poslání v klubu: motivovat mladé sportovce k pohybu vlastním příkladem a zastupovat organizačně para-badminton.

+420 725 048 138

JAN FUCHS

Trenér, vedení klubu

Vzdělání: IV. trenérská třída.

Trenérská praxe: bývalý hráč badmintonu, aktivní sportovec, vedení Letních kondičních soustředění 2017-2022, trenérské vedení na turnajích.

Poslání v klubu: pravidelné vedení hráčů na turnajích a fotografování akcí, zásadní pomoc s vedením klubu, vedení cyklo akcí.

LENKA BORKOVCOVÁ

Vedení klubu

Vzdělání: IV. trenérská třída

Trenérská praxe: instruktorka dětského plavání, bývalá plavkyně, hráčka volejbalu a vedoucí turistického oddílu, aktivní sportovkyně, vedení Letních kondičních soustředění 2017-2022.

Poslání v klubu: pomoci tam, kde je zrovna potřeba, nejčastěji v kanceláři.

+420 728 841 338


V případě zájmu o doplnění trenérského teamu Badminton Sharks zasílejte své
životopisy a motivační dopisy na: info@badmintonsharks.cz 
Dobrých trenérů není nikdy dost.