ZÁVODNÍ DRUŽSTVA


Pro zdatnější hráče badmintonu nabízíme tréninky ve dvou závodních skupinách různé věkové a výkonnostní úrovně. Závodní družstva zahrnují kompletní badmintonovou a kondiční přípravu. Vedle pravidelných tréninků jsou hráčům nabízeny nárazové víkendové kempy, kam jsou často zváni externí čeští i zahraniční trenéři. V letním období nabízíme možnost účasti na letním badmintonovém a kondičním soustředění. Hráči si v závodních družstvech rozvíjejí naučenou techniku a s rostoucím věkem zvládají využít složitější prvky ve větších rychlostech. Současně si zažívají přesnější pohyb po kurtu v singlových i párových disciplínách. Nedílnou součástí je důraz na kondiční vyspělost hráče. Kromě svědomitého nasazení na klubových trénincích by hráč měl plnit domácí přípravu a vést si tréninkové záznamy. Všechny tréninky plánujeme písemně předem, aby bylo dosaženo stanovených cílů pro dané období.

Hráči v této skupině se pravidelně účastní turnajů a sbírají body do žebříčkového umístění. Přednostně na republikových turnajích jsou podporování trenérským vedením.

Do ZÁVODNÍCH DRUŽSTEV nabíráme děti s již badmintonovou průpravou. Pro začátečníky jsou určena družstva PŘÍPRAVEK, kde se děti nejdříve naučí základy a v návaznosti postoupí do závodních skupin.

Pro návštěvu tréninku kontaktuje prosím uvedeného trenéra klubu!

Trenéři:

Tomáš Voves, +420 725 891 077
Martin Marinov,
Mikuláš Müller,
Daniel Řepka,
Tomáš Novák
a asistenti.

Závodní družstva kopírují školní rok. O prázdninách a státních svátcích tréninky neprobíhají.