PŘÍPRAVKY


Pro začínající děti od 6 do 11 let (nábor 6 - 9 let) nabízíme badminton v přípravkách. Děti nabíráme celoročně. 

Přípravky zahrnují badmintonovou průpravu s důrazem na správné technické návyky. Tréninky vedeme s ohledem na věkové složení tréninkové skupiny. Do programu jsou zařazeny také hry a doplňkové sportovní aktivity. Kromě badmintonu klademe důraz na dobré vztahy s kamarády a vztah k pohybu. Všechny tréninky plánujeme písemně předem, aby bylo dosaženo stanovených cílů pro dané období. Pro děti klub zajišťuje badmintonové míčky a další pomůcky na hry a další sportovní aktivity.

Po zvládnutí základní techniky dostávají hráči od trenérů doporučení na starty na turnajích a přesun do závodních skupin. Četnost účasti na takových turnajích je volena individuálně, doporučujeme konzultovat s trenéry. Hráči, kteří nemají takové ambice, mají možnost přestoupit do nezávodní skupiny - kroužek badmintonu určený pro hráče 12+.

Do PŘÍPRAVEK nabíráme děti celoročně. Přijďte na trénink a vyzkoušejte si nejrychlejší raketový sport na světě! 

Tréninky družstev Přípravek probíhají od 4. října 2023 v tyto dny:

1. družstvo: STŘEDA, od 15:00 do 16:00 hodin v tělocvičně na Tauferových kolejích Jana Babáka 5
2. družstvo: 
STŘEDA, od 15:00 do 16:00 hodin v tělocvičně na Tauferových kolejích Jana Babáka 5
3. družstvo: STŘEDA od 16:00 do 17:00 hodin v tělocvičně na Tauferových kolejích Jana Babáka 5
4. družstvo: STŘEDA od 16:00 do 17:00 hodin v tělocvičně na Tauferových kolejích Jana Babáka 5
5. družstvo: PÁTEK 
od 15:30 do 16:30 hodin ve Sportovním centru Viktoria Vodařská 2 

Pokud má někdo zájem o závodní sport, bude trenéry osloven k přeřazení do mladší závodní skupiny, která trénuje s vyšší četnostní za týden.


Centrum sportovních aktivit MENDELU, tělocvična Tauferovy koleje

Jana Babáka 5, 616 00 Brno-Královo Pole

Centrum Viktoria

Vodařská 2, 619 00 Brno-jih


Trenéři: 

Mikuláš Müller
Tomáš Novák
Ondřej Jelínek
Kateřina Dvořáková
Daniel Řepka

Přípravky kopírují školní rok. O prázdninách a státních svátcích tréninky neprobíhají.

Základním vlastním vybavením je badmintonová raketa, sportovní oblečení a láhev s pitím. 
V případě, že nemáte vlastní badmintonovou raketu, je možné si ji po domluvě zapůjčit.