DOPLŇKOVÉ AKCE

Teambuldingové, edukační, kulturní a hlavně sportovní akce.  

Badminton u nás není jen o tvrdé a svědomité práci na trénincích ale i o kolektivu přátel. Doplňkové akce jsou cíleny jak pro všestrannost sportovce tak pro stmelení kolektivu.

Od založení klubu jsme vyzkoušeli cyklo akce, plavání, bruslení, triathlon. horolezení, Via Ferraty, sjíždění řeky, wellness, in-line bruslení, jógu, orientační běh, jízdu na koních, lanové centrum, bowling, laser game, Jump park, Night Run, projekt 72 hodin, kulturní vystoupení v domově důchodců Vychodilova a těšíme se na další.


Rádi bychom Vás pozvali na outdoorovou akci našeho klubu. Akce je určena úplně všem, bez rozdílu věku nebo tréninkových skupin. Přidat se mohou i další členové rodiny nebo kamarádi. Mladší 12 let musí mít s sebou doprovod, starší se mohou zapojit bez rodičů.
Pojedeme malebný úsek řeky z campu Krhovice-Hrádek (celkem 11 km bez jezů). Všichni...

V neděli 24. dubna 2022 proběhne úklid lesa s hrami. Uklidíme okolí říčky Bobravy mezi Želešicemi a Ořechovem. Odpad budeme sbírat a třídit do pytlů, které pak budou odvezeny do sběrného dvora. Pytle dodá klub.

Na pololetní prázdniny - pátek 4. 2. 2022 jsme domluvili bruslení na Kraví hoře. Zamluvili jsme kluziště jen pro náš klub v čase 9:00-10:00 hod.