BEC Para-badminton Event

09.11.2017

Od 9. do 12. listopadu se Hynek Šabacký a Tomáš Voves zúčastnili školení věnované para-badmintonovým trenérům a nejlepším hráčům Evropy. Trenéři vozíčkářů se učili od školitelů Badminton World Federation (Lyndon Williams a John Shearer), trenérů nejlepších evropských hráčů i od samotných reprezentantů všech para-badmintonových skupin, kteří se připravovali na Mistrovství světa v Koreji. Soustředění pro hráče a školení pro trenéry v irském Belfastu využili badmintonisté z celé Evropy, ale i z Nového Zélandu, Austrálie a Afriky. Sekce vzdělávajících se trenérů strávila většinu času v učebně, kde se dozvídala řadu zajímavých a užitečných rad, které se týkaly rozdělení podle jednotlivých klasifikací, odlišností v pravidlech, ale i v tréninku, taktice a kondiční přípravě. Školitelé využívali pro aktivnější zapojení posluchačů skupinové úkoly, které vypracovávali a následně prezentovali ostatním skupinám. Kromě teorie prošli trenéři několika praktickými semináři zaměřenými na jednotlivé para-badmintonové skupiny.

Především čas strávený na vozíčku byl pro nás mimořádně přínosný, protože jsme takovou zkušenost sami neměli. Zkusit si přejezdy na vozíku není to samé jako strávit na něm několik hodin a věnovat se nácviku pohybu a samotných úderů. Na závěr kurzu jsme dostali zadání tréninků, které jsme měli odtrénovat. Každé dvojici trenérů přiřadili na starosti vozíčkáře. Hynek i já jsme měli za úkol připravit a odvést tréninkovou jednotku zaměřenou na bekhendové loby. Hynek trénoval italskou hráčku společně s Irem, já rakouskou hráčku s trenérkou z Belgie. Za úspěšné absolvování jsme si oba odvezli certifikát. Pro rozvoj para-badmintonu v Česku jsou cenné nejen nové postřehy, ale také kontakty, které hodláme využívat. Děkujeme Badminton Europe za dobře připravenou akci, školitelům za zájem a elán a Českému badmintonovému svazu za finanční podporu cesty. Také děkujeme Jindrovi Řepkovi, Pavle Grycové a Ríšovi Uhrovi za zastoupení klubových tréninků.