Dotace z rozpočtu města Brna

25.08.2022

Klub Badminton Sharks Brno obdržel od Statutárního města Brna neinvestiční dotaci na pravidelnou sportovní činnost dospělých ve výši 27 000 Kč, na mládežnický sport 130 000 Kč, a na handicapované sportovce 63 000 Kč. Děkujeme Statutárnímu městu Brnu za tuto podporu badmintonu! Je nám ctí reprezentovat město Brno na oblastních, republikových i zahraničních akcích. Děkujeme trenérovi Tomáši Vovsovi za vypracování a podání všech dotačních žádostí!