Hudební vystoupení v Domově seniorů Vychodilova

16.12.2017

V sobotu 16.12. jsme pořádali s výběrem hráčů, kteří buď zpívají, nebo hrají na nějaký hudební nástroj, besídku v Domově seniorů Vychodilova. Každý, kdo nás chtěl podpořit zpěvem nebo hrou na nástroj, poslal s přihláškou i seznam skladeb, které chtěl zpívat. Podle toho jsme s Dominikem Zelinkou udělali první návrh programu a mohla být první zkouška. Tu jsme uspořádali v listopadu u Dominika Zelinky doma, stejně jako minulý rok. Tam jsme zjistili, co všechno kdo opravdu zahraje, a poté jsme již mohli vytvořit finální program, který byl zpěvákům následně zaslán. Druhá zkouška byla již v den konání, tj. 16.12., opět u Dominika doma. Zde jsme jen doladili poslední detaily, neboť všichni byli dobře nachystáni. Po zkoušce jsme jeli na oběd a poté rovnou do Domova. Saša s Nelou nás představili a mohli jsme začít hrát. Náš repertoár sestával nejprve ze sólových skladeb, ty jsme proložili písněmi Let It Be a Imagine, u kterých měli senioři zjistit název a autora. Byli jsme příjemně překvapeni, že někteří písně opravdu znali! Poté Jáchym a Markétka přednesli vánoční básničku. Následovaly tradiční koledy, které znali opravdu všichni senioři a tak nás doplňovali krásným zpěvem. Na konci besídky se převlékla část zpěváků za Mikuláše a čerty a rozdala klientům Domova malé dárečky k Vánocům. Celá akce se dle mého moc povedla, udělali jsme především dobrý skutek, myslím, že náš malý koncert zpříjemnil seniorům předvánoční čas. Děkuji všem hudebníkům za skvělé výkony, jmenovitě: Dominikovi Zelinkovi za krásný sólový zpěv a hru na violoncello, Sárči Schafferové za zpěv, Adélce Nejezchlebové za hru na klavír a zpěv, Sašovi zahru na kytaru, zpěv a uvedení akce, Hynkovi za hru na klavír a zpěv, Nele Štěpkové za zpěv a uvedení akce, Petře Pauločákové za hru na klavír a zpěv, Jáchymovi Juřicovi za hru na kytaru (dokonce zahrál vlastní písničku), zpěv a přednes básně, Markétce Chovancové za hru na flétnu a přednes básně, Amálce Trkanové za zpěv a Magdaléně Rakové za krásný sólový zpěv. Let it be, Imagine a koledy jsem doprovázel já na kytaru.

Dominik Číp